Downloads


Belangrijke documenten

Verzekeringen


Bij de meeste mutualiteiten kan er, als u ingeschreven bent in een sportclub, een tegemoetkoming verkregen worden. Dit kunt u navragen bij de verschillende mutualiteiten. Hieronder kunt u een ingevuld formulier van uw ziekenfonds downloaden. Bent u lid van een ander ziekenfonds, dan mag u ons altijd mailen.


CM Limburg

De voorzorg Limburg

De voorzorg Antwerpen

Liberale mutualiteit Limburg

Liberale mutualiteit Antwerpen

Neutraal ziekenfonds

Onafhankelijk ziekenfonds

Sportongeval

 

Ongevallen tijdens een clubactiviteit of van en naar de activiteit kunnen aangegeven worden door onderstaand formulier ingevuld te bezorgen aan het bestuur via ongevallen@turnclubdeeik.be

We zijn als club verzekerd via de Gymfed. Alle informatie daarover vind je hier.

Aangifteformulier ongevallen

 

Sportongevallen:  Genezingsattest

Privacy verklaring


Turnclub De Eik gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Lees daarom onze privacyverklaring.


Foto's genomen tijdens activiteiten of trainingen kunnen gepubliceerd worden op onze website, nieuwsbrief of Facebookpagina.


Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken via info@turnclubdeeik.be


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij bewaren in te zien.


Huishoudelijk reglement


In onze club gelden er enkele regels. Deze kunt u nalezen in onderstaand document.Gedrags- en Ethische Code

Wij hechten waarde aan bepaald gedrag en daarom hebben wij de gedrags- en ethische code van de Gymfed ook ondertekend.