Club

OVER DE EIK

Bestuur

Wie

Functie/taak

Jurgen Meurs

Voorzitter

Sofie Timmermans

Q4-Gym coördinator
Verantwoordelijke turnfeest

Ann Eykmans

Penningmeester

Trainersvergoedingen / financiën

Monique Sannen

Secretaris

Hanne Thomas

Ledenadministratie

Jeugdsportcoördinator

Mieke van Gurp

Trainersverantwoordelijke

Lore Thomas

Contactpersoon sportdienst

Hera Vranken

Verantwoordelijke kledij

Wildrik Verwimp

Materiaalverantwoordelijke

Subsidies

Katrien Lenaerts

Verantwoordelijke ongevallen

Sophie Philips

Bestuurslid

Claudia Noatschk

Communicatie & PR 
Website + social media

MISSIE

Turnclub De Eik vzw is een club die tot doel heeft de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen. Dit probeert de club te bereiken door het organiseren van een zo ruim mogelijk aanbod van disciplines binnen de gymnastiek en daar buiten, en dit voor alle leeftijden.

Zowel voor de recreanten als voor de leden die wedstrijdgericht willen sporten, biedt de vereniging mogelijkheden. Door inzet, motivatie en talent van zowel onze trainers als onze gymnasten, evenals door het creëren van een familiale sfeer binnen de vereniging, willen wij de turnkring uitbouwen tot een veelzijdige vereniging.

Door het aanbieden van verschillende gymdisciplines trachten wij, zonder daarbij het kwalitatieve aspect uit het oog te verliezen, zoveel mogelijk jongeren de kans te geven hun talenten te ontwikkelen in zo gunstig mogelijke omstandigheden.

VISIE


Turnclub De Eik wenst haar missie tot leven te brengen door een uitgebreid sportaanbod :
• Kleuter turnen vanaf 2,5 jaar
• Recreatief turnen jongens en meisjes
• Recreatief turnen trampoline/Tumbling
• Hedendaagse dansvormen voor kinderen en volwassenen oa. Hiphop
• Toestel turnen en onderhoud turnen dames
• Acrogym: recreatief en competitief
• Artistieke gymnastiek Dames en Heren

Binnen onze vereniging gaan recreatie en competitie hand in hand, waarbij elke gymnast zijn of haar eigen invulling kan geven aan de manier waarop hij of zij de turnsport wenst te beleven. De club wordt gedragen door de recreantengroepen en zij vormen de brede basis die het clubleven mogelijk maken. Het spreekt voor zich dat uit de recreantengroepen de betere talenten geselecteerd worden die dan worden begeleidt naar de diverse competitie niveaus in de disciplines TTJ, TTM en acro. Omdat kwaliteit belangrijk is streeft de club ernaar dat elk kind training krijgt van een gediplomeerd trainer. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat er voldoende gevarieerd kan gewerkt worden tijdens de lessen of trainingen en dat de leden op een verantwoorde en kindvriendelijke manier gymtraining krijgen waardoor hun prestaties verbeterd worden. De gymnasten hebben daardoor plezier in hun sport en komen ze graag naar de trainingen.

Naast de lichamelijke is ook de geestelijke ontwikkeling belangrijk. Of er nu individueel of in teamverband wordt gesport doet niet ter zake, teamgeest en verantwoordelijkheid binnen de groep spelen wel een rol. Een kind dat zich goed voelt en dat goed begeleid wordt, gaat beter presteren. Dit leidt tot een positieve lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en daarmee samenhangend een verbetering van het gevoel van welzijn. Om sociale contacten tussen leden onderling, tussen club en ouders, tussen ouders en trainers en tussen trainers onderling te verbeteren, worden diverse activiteiten georganiseerd.