Inschrijven


INSCHRIJVEN

Vind je het leuk  om te turnen of te dansen, dan ben je  welkom in onze club. Elk nieuw lid kan tweemaal een gratis proefles turnen/dansen.


Het turnseizoen loopt van 1 september t/m 31 mei. Na betaling van het lidgeld is je inschrijving definitief. De lidgelden van de verschillende disciplines staan hier vermeld. Indien er geturnd wordt bij niet-betaling van het lidgeld, kunnen wij als club niet verantwoordelijk geacht worden bij een ongeval.


Inschrijven voor een groep kan vanaf 15 augustus 2022 online via de link naar de website van de Gymfed federatie, door u in te loggen of te registreren als nieuwe gebruiker. Doorloop alle stappen en kies de groep waarvoor u wilt inschrijven. Als alle stappen uitgevoerd zijn, krijgt u een overzicht van het te betalen lidgeld.

Verhoogde waarborg

De standaarddekking van de verzekering van de Gymfed voor alle leden bedraagt 10,00 EUR. De Gymfed biedt naast de gewone verplichte verzekering ook nog de mogelijkheid een bijkomende verzekering af te sluiten. Deze bijkomende verzekering biedt u een verhoogde waarborg bij sportongevallen en kost 6,00 EUR extra, bovenop de normale verzekering. Voor gymnasten in de wedstrijdgroepen zit deze extra verzekering al verrekend in het lidgeld.

Rekeningnummer

Rekeningnummer: 800-2184491-32

Internationale overschrijvingen:

BE90 8002 1844 9132

Biccode van de bank: AXABBE22


JE BENT DUS PAS VERZEKERD NA BETALING VAN HET LIDGELD op bovenstaand rekeningnummer van de club met vermelding van de naam, geboortedatum en discipline van de gymnast. Bij voorkeur online inschrijven. Als online inschrijven niet lukt, stuur ons dan een mailtje.  
Om onze administratie in orde te kunnen maken willen wij vragen om het
inschrijvingsformulier zo snel mogelijk ingevuld te mailen naar het algemene e-mailadres van de club. Het kan ook aan de betrokken train(st)er bezorgd worden. Er is ook de mogelijkheid om dit formulier aan de betrokken train(st)er vragen.

Belangrijk!

Je kunt niet rechtstreeks instappen bij de recrea+ en wedstrijdgroepen. Dit is enkel mogelijk via een selectie. Nieuwe leden starten dus in de recreanten groepen. Dit kan door zich aan te melden tijdens de lessen bij de betrokken train(st)er(s). Tijdens het seizoen instappen is ook mogelijk. Het lidgeld wordt verrekend per trimester.


Terugbetaling mutualiteit

Bij de meeste mutualiteiten kan er, als je ingeschreven bent in een sportclub, een tegemoetkoming verkregen worden. Dit kun je navragen bij de verschillende mutualiteiten. De meeste formulieren hebben wij al ingevuld en zijn hier terug te vinden.

Belangrijk!
Bij het niet komen turnen of stopzetting van het lidmaatschap wordt geen (resterend) lidgeld terugbetaald. Dit kan enkel indien het overmacht is, zoals op doktersadvies. Een doktersattest is dan vereist.

Het bestuur beslist autonoom over deze vraag en tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.